Uslovi i odredbe za milione proizvođača | Pravila korištenja

U nastavku pronađite najnovije uslove i odredbe kompanije Million Makers („Uslovi korištenja“).

Molimo pažljivo pročitajte ove Uslove. Pristup i upotreba proizvoda Million Makers („Proizvodi“), usluga Million Makers („Usluge“) i web lokacije Million Makers https://MillionMakers.com/ („Web lokacija“) ili bilo koje poddomene, uključujući bilo koji njegov sadržaj, uslovljen je vašim pristajanjem na ove Uslove. Morate pročitati, složiti se i prihvatiti sve uslove i odredbe sadržane u ovim Uslovima. Stvaranjem računa ili korištenjem ili posjetom našoj web lokaciji ili proizvodima ili uslugama, vi ste vezani za ove Uslove i naznačujete da nastavljate da prihvaćate ove Uslove.

Vaš račun za Million Makers

  Ako kreirate račun na web lokaciji, odgovorni ste za održavanje sigurnosti svog računa i u potpunosti ste odgovorni za sve aktivnosti koje se odvijaju pod računom i sve druge radnje poduzete u vezi s računom. Slažete se da ćete pružiti i održavati tačne, aktuelne i potpune informacije, uključujući vaše kontakt podatke za obavještenja i ostale naše komunikacije i vaše podatke o plaćanju. Ne smijete koristiti lažne ili obmanjujuće informacije u vezi sa svojim računom niti trgovati u ime ili ugled drugih, a Million Makers mogu promijeniti ili ukloniti bilo koje informacije koje smatraju neprikladnim ili nezakonitim ili na drugi način vjerovatno izlagati Million Makers potraživanjima treće strane. Slažete se da možemo poduzeti korake da provjerimo tačnost podataka koje ste nam dali.

 

  Odgovorni ste za poduzimanje razumnih koraka kako biste održali povjerljivost svog korisničkog imena i lozinke. Morate odmah obavijestiti Million Makers o bilo kojoj neovlaštenoj upotrebi vaših podataka, vašeg računa ili bilo kojim drugim kršenjima sigurnosti. Milion Makers neće biti odgovorni za bilo kakva vaša djela ili propuste, uključujući bilo kakvu štetu nastalu kao rezultat takvih radnji ili propusta.

Odgovornosti korisnika MillionMaker-a, proizvoda i / ili usluga

  Vaš pristup “MillionMakers.com” i sva vaša upotreba Veb lokacije, proizvoda i / ili usluga moraju biti zakoniti i moraju biti u skladu sa svim Uslovima i bilo kojim drugim sporazumom između vas i Million Makers i / ili MM Solutions. INC i / ili Million Makers LLC i / ili MM LLC i / ili Million Makers Solutions INC i / ili MM LTD. i / ili Million Makers LTD.
  Kada pristupate ili koristite Veb lokaciju „MillionMakers.com“, Proizvode i / ili Usluge, morate se ponašati uljudno i s poštovanjem u svakom trenutku. Izričito zabranjujemo bilo kakvu upotrebu Veb lokacije, Proizvoda i / ili Usluga, a vi se slažete da nećete koristiti Veb lokaciju ni za jedno od sledećeg:
 • Sudjelovanje u ponašanju koje bi predstavljalo krivično djelo, koje dovodi do građanske odgovornosti ili na drugi način krši bilo koji grad, državu, nacionalni ili međunarodni zakon ili propis koji ne poštuje prihvaćeni internet protokol.
 • Komuniciranje, prenos ili objavljivanje materijala koji je zaštićen autorskim pravima ili je u drugom vlasništvu treće strane, osim ako niste vlasnik autorskih prava ili ako imate dozvolu vlasnika da ga objavi.
 • Komuniciranje, prenos ili objavljivanje materijala koji otkrivaju poslovne tajne, osim ako ih ne posjedujete ili nemate dozvolu vlasnika.
 • Komuniciranje, prenos ili objavljivanje materijala koji krši bilo koje drugo pravo intelektualnog vlasništva, privatnosti ili javnosti.
 • Pokušaj da se na bilo koji način ometa Veb lokacija ili naše mreže ili bezbednost mreže, ili pokušaj upotrebe Veb lokacije za neovlašćen pristup bilo kom drugom računarskom sistemu.
 • Pristup podacima koji nisu namijenjeni vama ili prijavljivanje na server ili račun za koji niste ovlašteni.
 • Pokušaj ispitivanja, skeniranja ili testiranja ranjivosti sistema ili mreže ili kršenje sigurnosnih mjera ili mjera za provjeru autentičnosti bez odgovarajućeg odobrenja (ili uspjeh u takvom pokušaju)
 • Pokušaj ometanja ili ometanja rada Veb lokacije, Proizvoda i / ili Usluga ili pružanja Usluga bilo kojim drugim korisnicima Veb lokacije, našem provajderu hostinga ili našoj mreži, uključujući, bez ograničenja, putem podnošenja virusa na Veb lokaciju, preopterećenje, „poplava“, „bombardiranje pošte“ ili „rušenje“ Veb lokacije.

Pored toga, ako upravljate računom, doprinosite računu, objavljujete materijal na veb lokaciji, objavljujete veze na web lokaciji ili na drugi način stavljate materijal na raspolaganje putem web stranice (bilo koji takav materijal, „sadržaj“), vi ste isključivo odgovorni za sadržaj i bilo kakvu štetu i štetu nastalu tim sadržajem. To je slučaj bez obzira na to predstavlja li predmetni sadržaj tekst, grafiku, audio datoteku ili računarski softver. Davanjem sadržaja na raspolaganje, izjavljujete i jamčite da:

 • preuzimanje, kopiranje i upotreba Sadržaja neće kršiti vlasnička prava, uključujući, ali ne ograničavajući se na autorska prava, patent, zaštitni znak ili poslovnu tajnu bilo koje treće strane.
 • ako vaš poslodavac ima prava na intelektualno vlasništvo koje stvarate, vi ste (i) dobili pismeno odobrenje od poslodavca za postavljanje ili stavljanje na raspolaganje Sadržaja, uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo koji softver, ili (ii) od svog poslodavca osigurali pismeno odricanje u pogledu svih prava na ili na Sadržaj.
 • u potpunosti ste se pridržavali svih licenci trećih strana koje se odnose na Sadržaj i učinili ste sve što je potrebno da biste uspješno proslijedili krajnjim korisnicima sve potrebne uvjete.
 • Sadržaj ne sadrži niti instalira bilo kakve viruse, crve, malver, trojanske konje ili drugi štetan ili destruktivan sadržaj.
 • Sadržaj nije neželjena pošta i ne sadrži neetični ili neželjeni komercijalni sadržaj dizajniran za privlačenje prometa na web lokacijama trećih strana ili za poboljšanje rangiranja web lokacija trećih strana u pretraživačima ili za daljnje neetičke ili nezakonite radnje (kao što je krađa identiteta) ili zavaravanje primatelja kao do izvora materijala (kao što je podvala).
 • Sadržaj nije opscen, klevetnički, mržnja ili rasno ili etnički neprimjeren i ne krši privatnost ili prava na reklamiranje bilo koje treće strane.

Ako izbrišete Sadržaj, Million Makers će uložiti razumne napore da ga uklone sa web lokacije i naših servera, ali vi prihvatate da predmemoriranje ili pozivanje na sadržaj možda neće biti odmah dostupni javnosti.

Odgovorni ste za preduzimanje mjera predostrožnosti kako biste zaštitili sebe i svoj računarski sistem od virusa, crva, trojanskih konja i drugog štetnog ili destruktivnog sadržaja. Milion Makers će poduzeti razumne mjere predostrožnosti kako bi spriječili prijenos štetnog sadržaja sa svojih tehnoloških sistema na vaše tehnološke sisteme.

Million Makers se odriče bilo kakve odgovornosti za bilo kakvu štetu ili štetu nastalu vašim pristupom ili upotrebom Veb lokacije, Proizvoda i / ili Usluga ili pristupom ili upotrebom veb lokacija koje nisu iz Milijuna Makera.

Million Makers ima pravo (iako ne i obavezu) da (i) odbije ili ukloni bilo koji Sadržaj koji, prema mišljenju tima Million Makers, krši bilo koju politiku Million Makersa ili je na bilo koji način štetan ili neprimjeren, ili (ii) ukida ili negira pristup i upotrebu Veb lokacije, Proizvoda i / ili Usluga bilo kojoj osobi iz bilo kog razloga, prema isključivom nahođenju kompanije Million Makers.

Naknade i uplate

Kupovinom proizvoda i / ili usluga pristajete da platite Million Makers i / ili MM Solutions INC i / ili Million Makers LLC i / ili MM LLC i / ili Million Makers Solutions INC i / ili MM LTD. i / ili Million Makers LTD. početni trošak / naknade i godišnje pretplate naznačene za takav Proizvod ili Uslugu. Uplate će se izvršiti prvog dana kada se prijavite za Proizvod i / ili Usluge i pokrivat će mjesečno, tromjesečno, polugodišnje ili godišnje razdoblje, kako je naznačeno prilikom prijave i plaćanje naknada za produženje.

Konfiguracije i cijene web stranice, proizvoda i / ili usluga podložne su promjenama u bilo kojem trenutku, a Milijun kreatori će u svako doba imati pravo na izmjene konfiguracija, naknada, cijena i ponuda, pod uvjetom da se promjene cijena neće primijeniti na vi tokom trajanja pretplate, a stupit će na snagu tek nakon Million Makers i ako se dogovorite o produženju, nadogradnji ili obnavljanju pretplatničkog roka. Pristajete na bilo kakve takve promjene ako se u roku od tri (3) radna dana od primanja obavijesti o milionima proizvođača ili fakture koja uključuje ili najavljuje proviziju i / ili cijenu ne ulože pismeni prigovor Million Makers-u. Sve cijene su isključene, a vi ćete platiti sve poreze, carine, namete ili takse ili druge slične troškove koje nameće Million Makers ili sebi bilo koje porezno tijelo (osim poreza na dohodak Million Makers), povezane sa vašom narudžbom, osim ako osigurali ste kompaniji Million Makers odgovarajuću potvrdu o preprodaji ili izuzeću za lokaciju isporuke, a to je lokacija na kojoj se proizvodi ili usluge koriste ili izvode. U slučaju promjena zakona tako da se obračunava porez koji je ili postaje nenadoknadiv sa posljedičnim povećanjem troškova za isporučioce proizvoda i / ili usluga milionima proizvođača, pri čemu i u tolikoj mjeri Million Makers ima pravo povećati svoje cijene shodno tome i retroaktivno.

Korištenje sadržaja, softvera, aplikacija, usluga i materijala trećih strana

Million Makers nije pregledao i ne može pregledati sav materijal, uključujući računarski softver, objavljen na web lokaciji, te stoga ne može biti odgovoran za sadržaj, upotrebu ili efekte tog materijala. Korištenjem web stranice, Million Makers ne zastupa niti implicira da odobrava tamo objavljeni materijal ili da vjeruje da je takav materijal tačan, koristan ili neškodljiv. Web lokacija može sadržavati sadržaj koji je uvredljiv, nepristojan ili na bilo koji drugi način neprikladan, kao i sadržaj koji sadrži tehničke netačnosti, tipografske greške i druge greške. Web lokacija takođe može sadržavati materijal koji krši prava na privatnost ili reklamiranje ili krši intelektualno vlasništvo i druga vlasnička prava trećih strana, ili čije je preuzimanje, kopiranje ili upotreba podložno dodatnim uslovima, navedenim ili nenavedenim. Million Makers se odriče svake odgovornosti za bilo kakvu štetu i / ili štetu nastalu upotrebom ili preuzimanjem postova drugih strana na web lokaciji.

Sadržaj objavljen na drugim web lokacijama

Nismo pregledali i ne možemo pregledati sav materijal, uključujući računarski softver, dostupan putem web lokacija i web stranica do kojih vodi MillionMakers.com i koji vode do MillionMakers.com. Million Makers nema nikakvu kontrolu nad tim web lokacijama i web stranicama koje nisu Million Makers i nije odgovoran za njihov sadržaj ili upotrebu. Povezivanjem na web lokaciju ili web stranicu koja nije milion proizvođača, Million Makers ne predstavlja niti implicira da odobrava takvu veb stranicu ili web stranicu.

Kršenje autorskih prava

Kako Million Makers zahtijeva od drugih da poštuju njegova prava intelektualnog vlasništva, poštuje i prava intelektualnog vlasništva drugih. Ako smatrate da materijal koji se nalazi na web lokaciji ili je na nju povezan krši vaša autorska prava, preporučujemo vam da o tome obavijestite Million Makers na info@millionmakers.com. Milion Makers će, koliko bude mogao, odgovoriti na sve takve obavijesti, uključujući po potrebi ili prikladnim uklanjanjem materijala koji krši autorska prava ili onemogućavanjem svih veza do materijala koji krši autorska prava. Da biste nam skrenuli pažnju na materijal koji krši autorska prava, pošaljite nam e-poštu, morate našem agentu DMCA dostaviti sljedeće informacije:

(a) elektronski ili fizički potpis osobe ovlaštene da djeluje u ime vlasnika djela zaštićenog autorskim pravima;

(b) identifikaciju djela zaštićenog autorskim pravima i lokacije na web lokaciji djela koja navodno krše autorska prava;

(c) pisanu izjavu da u dobroj vjeri vjerujete da spornu upotrebu nije odobrio vlasnik, njegov agent ili zakon;

(d) vaše ime i kontakt informacije, uključujući telefonski broj i adresu e-pošte; i

(e) vašu izjavu da su gore navedeni podaci u vašoj obavijesti tačni i da ste, pod kaznom lažnog predstavljanja, vlasnik autorskih prava ili ovlašteni djelovati u ime vlasnika autorskih prava.

Kontakt podaci našeg agenta DMCA za obavještavanje o tužbama zbog kršenja autorskih prava u SAD-u su: MM Solutions Inc., e-adresa: info@millionmakers.com.

U slučaju korisnika koji može prekršiti ili opetovano kršiti autorska prava ili druga prava intelektualnog vlasništva kompanije Million Makers ili drugih, Million Makers može, po svom nahođenju, ukinuti ili uskratiti pristup i upotrebu Veb lokacije, Proizvoda i / ili Usluge. U slučaju takvog raskida, Million Makers neće imati obavezu da nadoknade bilo koji iznos koji je prethodno uplaćen Million Makers bilo kojoj osobi u vezi s bilo kojim takvim raskidom.

robne marke

Million Makers, logotip Million Makers i svi drugi zaštitni znakovi, zaštitni znakovi, grafike i logotipi koji se koriste u vezi sa Veb lokacijama, proizvodima i uslugama, zaštitni su znaci ili registrovani zaštitni znaci Million Makers ili davatelja dozvola Million Makers. Ostali zaštitni znakovi, žigovi usluga, grafike i logotipi koji se koriste u vezi sa Veb stranicom, proizvodima i uslugama, mogu biti zaštitni znakovi drugih trećih strana, u kom slučaju je takva licenca u isključivu korist i na našu upotrebu, ako nije drugačije naznačeno ili mogu vlasništvo njihovih vlasnika. Vaša upotreba Veb lokacije ne daje vam pravo ili licencu za reprodukciju ili upotrebu bilo kog drugog zaštitnog znaka kompanije Million Makers ili treće strane. Isto tako, ne dajete pravo ili licencu za reprodukciju ili upotrebu bilo kog drugog vašeg zaštitnog znaka, zaštitnog znaka, grafike i / ili logotipa, osim ako to niste izričito odobrili.

završetak

Možete raskinuti ugovor i zatvoriti svoj račun kod Million Makers u bilo koje vrijeme, počev od posljednjeg dana vašeg pretplatničkog roka, slanjem e-pošte na info@MillionMakers.com. Milion Makers mogu prekinuti svoj odnos s vama ili mogu ukinuti ili obustaviti pristup web lokaciji, proizvodima i / ili uslugama u bilo koje vrijeme, uključujući upotrebu bilo kog softvera,

 • ako prekršite ove Uslove i / ili bilo koji drugi ugovor sa Million Makers;
 • ako Million Makers osnovano sumnja da koristite Veb lokaciju, Proizvode i / ili Usluge da biste kršili zakon ili kršili prava trećih strana;
 • ako Million Makers osnovano sumnja da pokušavate nepravedno iskoristiti ili zloupotrijebiti politike Million Makersa;
 • ako Million Makers osnovano sumnja da koristite Veb lokaciju, Proizvode i / ili Usluge na prevara, ili da treća strana na prevaru koristi Proizvode ili Usluge koje vam se pružaju;
 • ako ne platite bilo kakav iznos koji dugujete Million Makers-u;
 • kršite bilo koji važeći zakon ili propis. Po ukidanju vašeg računa za Million Makers iz gore navedenih razloga, neće biti povraćaja naknade i bit će vam odbijen pristup web lokaciji, proizvodima i / ili uslugama, uključujući sve njegove podatke.

Million Makers mogu raskinuti bilo koji ugovor i pristup vašem računu, ako Usluge ili bilo koji njihov dio više nisu legalno dostupni u vašoj nadležnosti ili ako više nisu komercijalno isplativi, prema isključivom nahođenju Million Makers.

Ako smatrate da Million Makers nije uspio izvršiti uslugu ili su Usluge neispravne, morate pismeno obavijestiti Million Makers i omogućiti trideset (30) dana da Million Makers izliječe kvar. Ako Million Makers izliječe kvar unutar ovog razdoblja iscjeljivanja, Million Makers neće imati zadaću i ne može biti odgovoran za bilo kakvu štetu i / ili gubitke u vezi s tim propustom. Ako Million Makers nije izliječio kvar u ovom periodu izlječenja, pretplatu možete prekinuti s trenutnim učinkom, nakon pismenog obavještenja Million Makers.

Promjene u sadržaju, proizvodima i uslugama

Konfiguracije i specifikacije Veb lokacije, uključujući, bez ograničenja, sav dostupni sadržaj, Proizvode i Usluge mogu se povremeno mijenjati i / ili ažurirati, po isključivom nahođenju Million Makers-a. Sve su takve promjene ili ažuriranja vezane za vas, osim ako takve promjene bitno ne umanjuju funkcionalnost i vrijednost web stranice, proizvoda i / ili usluga.

Ograničenje garancija miliona proizvođača, njegovih dobavljača i davalaca licence

Million Makers jamči Million Makers kupcima plaćenih proizvoda i / ili usluga, pod uvjetom da su takvi kupci platili sve dospjele naknade i da na drugi način ne podmiruju bilo kakve obveze prema Million Makers, dostupnost proizvoda i / ili usluga („neprekidno korištenje“) devedeset i osam posto (98%) mjesečno. Ako iz razloga koji se može pripisati isključivo Milijon Makerima, produženje rada nije ispunjeno, Milijon Makeri nisu odgovorni za plaćanje bilo kakve „likvidirane štete“, Proizvodi i / ili Usluge neće biti dostupni u suprotnosti s trajanjem. Slažete se da bi bilo teško odrediti iznos štete koju ćete pretrpjeti ako ne bude ispunjeno vrijeme rada. Također se slažete da gornji raspored nadoknada neće rezultirati bilo kakvom likvidiranom štetom koja rezultira bilo kakvom vjerovatnom štetom i iznosom vašeg stvarnog gubitka. Međutim, ako vam Proizvodi i / ili usluge nisu dostupni iz razloga koji se može pripisati tvrtki Million Makers tokom kontinuiranog perioda od pet (5) ili više dana, možete sporazumno raskinuti ugovor i možete zatražiti povraćaj naknada koje ste platili u vezi sa nedostupnim proizvodima i / ili uslugama, proporcionalno preostalom neiskorištenom roku vašeg sporazuma.

Million Makers i njegovi davaoci licenci ne daju nikakva jamstva ili izjave u vezi sa Veb lokacijom, proizvodima i uslugama ili bilo kojom povezanom web lokacijom ili njenim sadržajem, uključujući sadržaj, informacije i materijale na njima ili tačnost, potpunost ili pravovremenost sadržaja. , informacije i materijali. Takođe ne garantujemo niti izjavljujemo da će vaš pristup ili upotreba Veb lokacije, Proizvoda i / ili Usluga ili bilo koje povezane stranice biti neprekinuti ili bez grešaka ili propusta, da će nedostaci biti ispravljeni ili da će Veb lokacija, Proizvodi , i / ili Usluge, ili bilo koja povezana lokacija ne sadrži računarske viruse ili druge štetne komponente. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost i nećemo biti odgovorni za bilo kakvu štetu ili viruse koji mogu zaraziti vašu računarsku opremu ili drugu imovinu zbog vaše upotrebe Proizvoda ili usluga ili vašeg pristupa, upotrebe ili pregledavanja Veb lokacija ili vaše preuzimanje ili postavljanje bilo kog Sadržaja sa ili na veb lokaciju. Ako ste nezadovoljni web lokacijom, vaš jedini pravni lijek je prestati koristiti web stranicu.

Nijedan savjet, rezultat ili informacija, bilo usmeni ili pismeni, koju ste dobili od kompanije Million Makers ili putem web stranice, neće stvoriti garanciju koja ovdje nije izričito navedena. Million Makers ne odobrava, podržava, sankcionira, ohrabruje ili se slaže sa bilo kojim sadržajem ili bilo kojim korisničkim sadržajem ili bilo kojim mišljenjem, preporukom, sadržajem, vezom, podacima ili savjetima koji se u njima izražavaju ili podrazumijevaju, a Million Makers izričito se odriče bilo kakve odgovornosti u povezanost sa korisničkim sadržajem i bilo kojim drugim sadržajem, materijalima ili informacijama dostupnim na ili putem veb lokacije, proizvoda i / ili usluga, koje su kreirali ili pružili korisnici ili druge treće strane.

Imajte na umu da neke jurisdikcije možda neće dopustiti izuzeće impliciranih jamstava, pa se neka od gore navedenih izuzeća možda neće odnositi na vas. Provjerite ima li u lokalnim zakonima ograničenja ili ograničenja u vezi s izuzećem impliciranih jamstava.

Ograničenje odgovornosti proizvođača miliona, njegovih dobavljača i davalaca licence

Ni pod kojim okolnostima nijedna stranka, njene podružnice i podružnice, njihovi direktori, službenici, zaposlenici ili agenti i drugi predstavnici neće biti odgovorni za bilo koju indirektnu, posljedičnu, slučajnu, posebnu ili kaznenu štetu, uključujući, ali ne ograničavajući se na izgubljenu dobit i poslovni prekid, bilo u ugovoru ili u deliktu, uključujući nemar, koji nastaje na bilo koji način korištenjem web stranice, proizvoda, usluga i / ili njihovog sadržaja, ili bilo koje web stranice s hipervezama, čak i ako je takva strana izričito obaviještena o mogućnosti takve štete. Izuzev štete povezane sa zakonski dokazanim ili priznatim kršenjem intelektualnog vlasništva uzrokovanim proizvodima i / ili uslugama koje je isporučila strana bez ikakvog sadržaja treće strane, ni u kom slučaju odgovornost stranke neće premašiti ukupan iznos koji su od vas primili Million Makers tokom dvanaest (12) meseci neposredno pre datuma kada je šteta prvi put nastala.

Vaše izjave i garancije

Izjavljujete i jamčite da će vaša upotreba web stranice, proizvoda i / ili usluga biti u skladu sa bilo kojim sporazumom između vas i Million Makers, Million Makers Politika privatnosti, ove Uslove i sa svim važećim zakonima i propisima, uključujući, bez ograničenja, lokalne zakone i propise u vašoj zemlji, državi, gradu ili drugom vladinom području, u vezi sa ponašanjem na mreži i prihvatljivim sadržajem, uključujući sve važeće zakone koji se odnose na prenos tehničkih podataka. podaci izvezeni iz zemlje u kojoj živite i sa bilo kojom drugom primjenjivom politikom ili odredbama i uslovima.

obeštećenje

U skladu sa ograničenjima utvrđenim u ovom tekstu, strane se slažu da će se međusobno braniti, obeštetiti i držati neškodljivima, uključujući podružnice i pridružene kompanije, njihove direktore, službenike, zaposlenike ili agente i druge predstavnike, od i protiv svih potraživanja, gubitaka, štete, obaveze i troškovi (uključujući, ali ne ograničavajući se na razumne odvjetničke takse i sudske troškove), koji proizlaze iz, odnose se na ili su u vezi sa:

 • materijalno kršenje ovih Uslova ili bilo kojeg sporazuma između Strana, ili
 • bilo koji navod da bilo koja informacija ili materijal (uključujući bilo koji Sadržaj) krši bilo koja prava bilo koje treće strane.

Razumijete i slažete se da ste korištenjem Proizvoda i / ili Usluga isključivo odgovorni za bilo koje podatke, uključujući podatke koji otkrivaju identitet, prikupljene ili obrađene putem naših Proizvoda i / ili Usluga. Branit ćete, obeštetiti i držati Milion Makers bezopasnim, bez ikakvih ograničenja, za svu štetu u vezi sa (navodnim) kršenjem bilo kojeg zakona o privatnosti korištenjem Proizvoda i / ili Usluga pod vašim računom.

razni

Svaka strana mora sklopiti odgovarajuće osiguranje kako bi pokrila svoje rizike prema ovom ugovoru, uključujući, ali ne ograničavajući se na opće osiguranje i / ili osiguranje od odgovornosti za proizvod. Što se tiče sigurnosti, povjerljivosti i integriteta podataka, svaka strana odgovorna je za održavanje odgovarajućih tehničkih i organizacionih mjera za zaštitu podataka koji se obrađuju na vlastitim sistemima i na sistemima trećih strana koje koristi uključena strana.

Milion Makers neće biti odgovorni za bilo kakva kašnjenja u izvršavanju ili neizvršavanje bilo koje od vaših obaveza prema vama uzrokovana događajima izvan njegove razumne kontrole.

Million Makers obavijestit će vas odmah pismenim putem o razlozima kašnjenja ili zaustavljanja (i vjerovatnom trajanju) i poduzet će sve razumne korake kako bi se kašnjenje ili zaustavljanje prevladalo.

Jezik arbitraže bit će engleski. Bilo koja odluka, presuda ili nagodba izdata na osnovu takve arbitraže može ući bilo koja stranka radi izvršenja od strane bilo kojeg nadležnog suda.

Ako se bilo koji dio ovih Uslova smatra nevaljanim ili neprovedivim, taj će se dio tumačiti kao odraz prvobitne namjere Strana, a preostali dijelovi će ostati na snazi ​​i na snazi. Odricanje bilo koje strane od bilo kojeg termina ili uslova ovih Uslova ili bilo koje kršenje istih, ni u jednom slučaju, neće se odreći takvog uslova ili uslova ili bilo koje naknadno kršenje istih. Svoja prava prema ovim Uslovima možete dodeliti samo onim stranama koje pristanu i prihvate se da ih se obavezuju u pismenom obliku. Milion Makers mogu svoja prava prema ovim Uslovima dodijeliti prema vlastitom nahođenju. Ovi Uslovi će biti obavezujući i osigurat će se u korist strana, njihovih nasljednika i dozvoljenih ustupaka. Slažete se da između vas i nas ne postoji zajedničko ulaganje, partnerstvo, zapošljavanje ili agencijski odnos kao rezultat Uslova ili vaše upotrebe veb stranice, proizvoda i / ili usluga.

Posebna napomena o djeci

Web stranica nije dizajnirana niti namijenjena djeci mlađoj od 16 godina, a naše proizvode i usluge ne smiju kupiti djeca mlađa od 16 godina. Namjerno ne prikupljamo lične podatke od posjetitelja mlađih od 16 godina. Ako ste mlađi od 16 godina, nećete nam moći predati nikakve lične podatke. Ako ste mlađi od 16 godina, web lokaciju trebate koristiti samo uz pristanak roditelja ili staratelja.

 

Bilješka* Kao pravilo, ne delimo ili ne prodajemo podatke klijenta ni sa jednom trećom stranom, sve dok, osim ako se odluči za uslugu, ne obraduju naši partneri, saradnici, pružaoci usluga. Vaši se podaci čuvaju strogo povjerljivo prema našim Pravilima o privatnosti.

Da napomenem nekoliko zemalja o kojima imamo vrlo snažan otisak stopala:

Podržane zemlje širom svijeta, uključujući američke države

Albanija, Antigva, Abu Dabi, Argentina, Jermenija, Ajman, Australija, Austrija, Azerbejdžan, Bahami, Bahrein, Belorusija, Belgija, Belize, Bolivija, Bosna, Hercegovina, Brazil, Bugarska, BVI, Kanada, Kajmanska ostrva, Čile, Kina, Kostarika, Hrvatska, Kuba, Kipar, Češka, Danska, Dubai, Dominika, Dominikanska Republika, Doha, Ekvador, Estonija, Fidži, Finska, Francuska, Gruzija, Njemačka, Grčka, Grenada, Gvatemala, Hong Kong, Mađarska, Island, Indija, Indonezija, Iran, Irska, Italija, Japan, Kazahstan, Kuvajt, Kirgistan, Letonija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Makedonija, Malezija, Maldivi, Malta, Maršalova ostrva, Mauricijus, Meksiko, Mikronezija, Moldavija, Monako, Crna Gora , Holandija, Novi Zeland, Oman, Norveška, Panama, Papua Nova Gvineja, Paragvaj, Filipini, Poljska, Portugal, Portoriko, Katar, Rumunija, Rusija, Saint Kitts, St Kitts, St Lucia, Saint Lucia, San Marino, Saudijska Arabija, Srbija, Sejšeli, Singapur, Slovačka, Slovenija, Južna Afrika, Južna Koreja, Španija, Šri Lanka , Švedska, Švicarska, Tajvan, Tadžikistan, Tajland, Turska, Ukrajina, UAE, Ujedinjeni Arapski Emirati, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, SAD, UK, SAD, Urugvaj, Sjedinjene Američke Države, Vanuatu, Venecuela, Vijetnam, Afganistan, Alžir, Andora, Angola, Bangladeš, Barbados, Butan, Bocvana, Brunej, Burundi, Kambodža, Kamerun, Čad, Kongo, Egipat, El Salvador, Etiopija , Gabon, Gambija, Gana, Gvajana, Irak, Izrael, Jamajka, Jordan, Kenija, Laos, Libanon, Liberija, Libija, Madagaskar, Mali, Maroko, Mjanmar, Namibija, Nepal, Nikaragva, Niger, Nigerija, Oman, Pakistan, Palau , Peru, Sveti Vincent i Grenadini, Samoa, Sijera Leone, Somalija, Sudan, Sirija, Tanzanija, Tonga, Tunis, Turkmenistan, Uganda, Uzbekistan, Cookova ostrva, Labuan, Alderney, Curacao, El Salvador, Gibraltar, Ostrvo Man i Bermuda.
Države servisirane za Sjedinjene Američke Države - SAD
Washington, Aljaska, Oklahoma, Florida, Alabama, Arkansas, Južna Dakota, District of Columbia, Mississippi, Georgia, Minnesota, Kalifornija, Tennessee, Montana, Kentucky, Iowa, New Mexico, Vermont, Havaji, Južna Karolina, Illinois, Louisiana, Utah , Massachusetts, Indiana, New Hampshire, Kansas, Missouri, Texas, Virginia, Connecticut, Idaho, Nevada, Maryland, New York, Colorado, Ohio, West Virginia, New Jersey, Arizona, North Dakota, Wisconsin, Maine, Pennsylvania, Delaware, Oregon, Wyoming Michigan, Sjeverna Karolina, Rhode Island i Nebraska

Podržani gradovi na svim kontinentima

Al Ahmadi, Ahmadi, Al Ain, Al Fujayrah, Fujayrah, Ahmedabad, Albuquerque, Almaty, Amsterdam, Anchorage, Ankara, Annapolis, Antalija, Antverpen, Ar Rayyan, Astana, Asuncion, Atina, Atlanta, Auckland, Augusta, Austin, Bahrein, Baku, Bali, Bandung, Bangalore, Bengaluru, Bangkok, Banja Luka, Banqiao, Barcelona, ​​Basel, Montgomery, Basseterre, Baton Rouge, Batumi, Peking, Beograd, Belize City, Bergen, Berlin, Bern, Billings, Birmingham, Bishkek, Boise Grad, Bombay, Boston, Brasilia, Bratislava, Bridgeport, Brisbane, Brno, Bukurešt, Budimpešta, Buenos Aires, Burlington, Bursa, Busan, Calgary, Cape Town, Caracas, Castries, Celje, Calcutta, Chandigarh, Charleston, Charlotte, Chengdu, Chennai, Cheyenne, Chicago, Chisinau, Christchurch, Cleveland, Keln, Colombo, Colorado Springs, Columbia, Columbus, Kopenhagen, Cordoba, Daegu, Dallas, Daugavpils, Davao City, DC, Denver, Delhi, Des Moines, Detroit, Dnipro, Doha , Donjeck, Dubai, Dublin, Durban, Drač, Dušanbe, Ecatepec de Morelos, Edinburgh, Egk omi, Fargo, Firenca, Frankfurt, Geneve, George Town, Goa, Goteborg, Grenada, Guangzhou, Guatemala City, Guayaquil, Hague, Hamburg, Hanoi, Havana, Helsingborg, Helsinki, Henderson, Ho Ši Min, Hong Kong, Honolulu, Houston, Hualien City, Hyderabad, Incheon, Indialantic, Indialantic, Indianapolis, Isfahan, Istanbul, Ixelles, Izmir, Iztapalapa, Jackson, Jakarta, Jeddah, Jersey City, Jerusalim, Johannesburg, Johor Bahru, Kaduwela, Kampung Baru Subang, Kansas City, Kansas City, Kaohsiung, Kaunas, Kesbewa, Harkov, Khujand, Klang, Knoxville, Kolkata, Košice, Krakov, Kuala Lumpur, Kuvajt, Kijev, Las Vegas, Leeds, Lincoln, Lisabon, Little Rock, Liverpool, Ljubljana, Lodz, London, Los Angeles, Louisville, Luksemburg, Lyon, Madison, Madrid, Maharagama, Majuro, Male, Malmee, Manchester, Manila, Maracaibo, Maracay, Maribor, Mashhad, Meka, Medan, Medina, Melbourne, Memphis, Mexico City, Miami, Milan , Milwaukee, Minneapolis, Minsk, Monte Carlo, Montevideo, Montreal, Moratuwa, Moskva, Mumbai, Musaffah, Nagoya, Napulj, Nashville, Nassau, New Delhi, New Orleans, New York, Newark, Nicosia, Nižnji Novgorod, Nonthaburi, Norfolk, Notingem, Novi Sad, Novosibirsk, Oklahoma City, Olimpija, Omaha, Omsk, Orlando, Osaka, Oslo, Overland Park, Panama City, Pariz, Patna, Patra, Pattaya, Perth, Petaling Jaya, Philadelphia, Phoenix, Pittsburgh, Plovdiv, Podgorica , Port Louis, Port Moresby, Port Vila, Portland, Portland, Porto, Prag, Providence, Puente Alto, Quebec, Quezon City, Kito, Raleigh, Ras al Khaimah, al Khaimah, Reykjavik, Richmond, Riga, Rio de Janeiro, Rijad , Rijad, Road Town, Rochester, Rim, Rosario, Roseau, Rotterdam, Saint Petersburg, St. Petersburg, Salem, Salt Lake City, Salto, Salvador, Samara, San Antonio, San Francisco, San Jose, San Juan, Santa Cruz de la Sierra, Santa Fe, Santa Venera, Santiago, Santo Domingo, Santo Domingo Oeste, Sao Paulo, Schaan, Seattle, Seoul , Serravalle, SevillaIbiza, Šangaj, Sharjah, Shenzhen, Singapur, Sioux Falls, Skoplje, Sofija, Španski grad, St Louis, St Paul, Stockholm, Surabaja, Suva, Sydney, Sirakuza, Taichung, Tainan, Taipei City, Tallinn, Tampa, Taoyuan City, Tartu, Tbilisi, Teheran, Tel Aviv, Tajland, Solun, Tirana, Tiraspol, Tokio, Toronto, Trondheim, Torino, Vaduz, Valensija, Valensija, Valeta, Vankuver, Viktorija, Beč, Vilnus, Virdžinija plaža, Varšava, Weno, West Valley City, Wichita, Wilmington, Winnipeg, Wroclaw, Wuhan, Jekaterinburg, Erevan, Yokohama, Yonkers, Zagreb, Zaragoza, Zurich, Kabul, Algiers, Andorra la Vella, Luanda, Dhaka, Bridgetown, Holetown, Thimphu , Bandar Seri Begawan, Bujumbura, Pnom Pen, Yaounde, N'Djamena, Kinshasa, Kairo, Aleksandrija, San Salvador, Addis Abeba, Libreville, Banjul, Accra, Kumasi, Georgetown, Bagdad, Mosul, Jerusalim, Haifa, Kingston, Aman, Nairobi, Mombasa, Vientiane, Beirut, Monrovia, Tripoli, Antananarivo, Bamako, Rabat, Yangon, Mandalay, Windhoek, Kathmandu, Managua, León, Niamey, Zinder, Lagos, Muscat, Karachi, Lahore, Koror, Lima, Arequipa, Kingstown, Kingstown, Apia, Freetown, Bo, Mogadishu, Omdurman, Damask, Alep, Dar es Salaam, Mwanza, Nukuʻalofa, Tunis, Ashgabat, Kampalaa i Taškent.

Europska komisija | Svjetska trgovinska organizacija | Međunarodni monetarni fond | Svjetska banka | Međunarodna organizacija rada | Kanadsko udruženje informacionih tehnologija | Nasscom | Nadležni organ za imigraciju | Savjetnici za imigraciju Kanadskog regulatornog vijeća | Američko udruženje pravnika za imigraciju | UNICEF | WHO | UNHCR | NEIZBEGLICE | Izbjeglice International | UK Govt. | USA Govt. | Indonezija Govt. | Singapur Govt. | Australian Govt. | Indian Govt. | Kineska vlada. | France Govt | Canada Govt. | Ruska vlada. | Italy Govt. | ITIC | US Department of State | Bela kuća | Brazil Govt. | Mexico Govt. | Malaysia Govt. | Južnoafrička vlada. | Njemačka vlada.

Naš rad je nevjerojatno drugačiji, uvijek slijedimo korak po korak pristup za naše klijente, jer vrlo dobro razumijemo da svaki pojedinac, obitelj i kompanija imaju potpuno različite ciljeve, zahtjeve, situacije i očekivanja.

Bankovni transfer PCI DSS SSL Secure